دوشنبه 11 اسفند 1399  
1392/11/7 دوشنبه

استان خراسان جنوبي در شرق كشور واقع شده و مركز آن، شهر بيرجند است. اين استان با مصوبه مجلس شوراي اسلامي و پس از تقسيم استان خراسان به سه استان، در سال ۱۳۸۲ ايجاد شد.
مساحت خراسان جنوبي ۱۵۱,۱۹۳ كيلومتر مربع است كه از اين نظر سومين استان ايران محسوب مي شود. بر اساس سرشماري سال ۱۳۹۰، جمعيت آن برابر با ۷۳۲,۱۹۲ نفر مي‌باشد و از اين نظر ۲۸اُمين استان كشور است.
استان خراسان جنوبي، داراي ۱۱ شهرستان، ۲۵ بخش، ۶۱ دهستان و ۲۸ شهر است.
اين استان از شمال با استان خراسان رضوي، از غرب با استان‌هاي يزد، اصفهان و سمنان، از شرق با كشور افغانستان و از جنوب با استان‌هاي سيستان و بلوچستان و كرمان هم مرز است.
1392/10/22 یکشنبه