دوشنبه 11 اسفند 1399  
1392/11/4 جمعه
كتابخواني و پيشرفت علمي يكي از شاخص‌هاي توسعه، رشد و بالندگي در هر كشوري محسوبمي شود و لازمه ي آن دست يابي اقشار مختلف جامعه به كتاب و منابع اطلاعاتي مفيد دركتابخانه هاي عمومي كشور است. اكنون بايد ديد كتابخانه هاي عمومي كشور چگونه بر اين دو وظيفه ي خطير يعني افزايش دسترسي آحاد  جامعه به كتاب و معرفي سير مطالعاتي كتب مفيد در جامعه فائق خواهد آمد.
رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي(مدظله العالي) فرمودند:
اگر بتوانيم فرهنگ كتابخوانى را در كشور رايج كنيم و در كنار آن، توليد كتاب را هم خوب گسترش دهيم، بخش عمده‌اى از وظايف فرهنگى دولت جمهورى اسلامى، بدين وسيله انجام خواهد گرفت. امروز كتابخوانى و علم‌آموزى نه تنها يك وظيفه‌ ملى، كه يك واجب دينى است.
يكي از مهمترين دستگاه هاي متولي فرهنگ و آن هم فرهنگ متناسب با نظام دولت جمهوري اسلامي ايران، نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور بوده كه يكي از ادارات تابعه ي اين نهاد،  اداره كل تامين منابع است.
اداره كل تامين منابع نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور از 5 اداره (اداره توليد محتوا، اداره كارشناسي و نظارت، اداره كتاب من، اداره تهيه و سفارش و اداره توزيع) و يك دبيرخانه ي كارگروها تشكيل شده است كه مي توان اذعان نمود كه تمامي فرآيند بررسي، سفارش، ارسال و توزيع كتب و ساير خدمات كتابخانه اي در اين اداره كل متمركز گرديده است.
 
"مجموعه وظايف كارشناسان منابع در استان"
كارشناسان منابع ادارات كل استاني با وظايف ذيل در خدمت همه ي مردم فرهنگ دوست كشور است:
1-  وظايف كتابخانه محور:
- ارتباط مستمر با كتابخانه‌هاي استان در قالب بازديد و تماس تلفني و...
- رفع مشكلات مربوط به منابع در كتابخانه ها و انعكاس به اداره كل منابع نهاد
- دريافت نظرات و درخواست‌هاي كتابخانه‌هاي استان در خصوص منابع ارسالي
2- وظايف كتاب محور:
-  بررسي و اعلام نظر درخصوص كتاب‌هاي اهدايي استان‌
-  پيگيري و نظارت بر اجراي وجين محتوايي كتابخانه‌ها
3- وظايف محتوا محور:
-  ارائه نظر مشورتي و محتوايي به كارشناس فرهنگي استان‌ها
-  بررسي محتوايي مطبوعات استان
-  بررسي محتوايي تازه هاي نشر استان
-  شناسايي و معرفي خلأهاي محتوايي كتابخانه‌ها نسبت با سياست‌هاي موضوعي
- رصد موضوعات و خلأهاي حوزه نشر با توجه به سياست هاي موضوعي توليد محتوا، نيازهاي اقليمي و جغرافياي فرهنگي
- رصد كتاب‌هاي ارزشمند نسبت با سياست هاي موضوعي كه تجديد چاپ نمي شوند و پيشنهاد آن به اداره كل منابع
-     رصد نمايشگاه‌هاي كتاب استاني
4- وظايف كارشناسي، كشف و رصد محور
-  شناسايي و تلاش در جهت استفاده از ظرفيت نويسندگان در تمامي شهرستان‌هاي استان
-  شناسايي كتب نويسندگان و استعدادهاي استان
-  شناسايي و معرفي افراد، مؤلفان، مؤسسات پژوهشي و ناشران توانا جهت توليد محتوا
-  شناسايي پيمانكاران و مؤسسات توانمند محلي در رابطه با خريد كتاب استاني، مستمر يا طرح كتاب من
-  شناسايي و ارتباط با كليه ناشران استاني
6- وظايف اداري محور
- وظايف اداري مرتبط با اداره كل استاني
- ارتباط مستقيم با مديركل و قائم مقام
 
"وظايف اداري مرتبط با ستاد نهاد"
- نظارت و مديرت بر خريدهاي منابع در استان بر اساس دستورالعمل‌هاي اداره كل منابع
- بررسي و اعلام وضعيت نمايه نشريات و به روز رساني آنها و اطلاع به نهاد
- جمع بنديو اعلام نظر رد خصوص نشريات ارسالي به كتابخانه ها از كتابداران با توجه به وضعيتمخاطبان
- نظارت و مديريت كتاب‌هاي درخواست شده
- ممانعت از اعمال سليقه‌هاي شخصي كتابداران در فرايند درخواست كتاب در طرح كتاب من
-  بررسي ميزان نياز و اقبال كتابخوانان استان به كتب ارسالي از نهاد
- نظارت بر نحوه چينش و مديريت كتاب هاي فوق در قفسه هاي كتابخانه
- پيگيري در خصوص برقراري سهميه اوليه كتابخانه‌هاي جديدالتأسيس و نظارت بر راه‌اندازي سريع مخازن كتابخانه‌هاي مذكور
- پيگيري در خصوص ارسال مناسب سهميه مستمر به كتابخانه‌هاي استان
-  تهيه و تنظيم گزارشات اعلام وصول و عدم اعلام وصول منابع ارسالي(كتاب، نشريه، لوح فشرده، پوستر و ساير اقلام فرهنگي)
- ارسال گزارش به نهاد به صورت مداوم مطابق آئين‌نامه‌هاي ابلاغ شده
- ارسال به روز اطلاعات كتابخانه ها به نهاد
1396/4/15 پنجشنبه