دوشنبه 11 اسفند 1399  
1392/11/2 چهارشنبه


" فعاليت هاي حوزه امور عمراني "
فعاليت هاي حوزه امور عمراني اداره كل شامل موارد ذيل است. كليه اين فعاليت ها با نظارت اداره كل امور عمراني نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در حال اجراست.
Ø     پيگيري اعتبارات شهرستان ها و مبادله موافقتنامه ها
Ø     تهيه ويرايش ششم نقشه راه كتابخانه هاي عمومي استان بر اساس افق 1404
Ø     اجراي تعميرات كتابخانه هاي عمومي
Ø     احداث و تكميل كتابخانه هاي عمومي تيپ هاي مختلف شهري و روستايي براساس نقشه راه
Ø     اجراي مراحل برگزاري مناقصات و مزايده
Ø     انعقاد تفاهم نامه و همكاري با سازمان بسيج سازندگي استان جهت احداث و تكميل كتابخانه هاي روستايي
Ø     پيگيري و انجام بازديد هاي مستمر و دوره اي كارشناسان اداره كل امور عمراني نهاد از پروژه هاي سطح استان
1392/10/22 یکشنبه

تعداد بازديد اين صفحه: 726
تعداد بازديد کنندگان سايت: 274271856 تعداد بازديد زيرپورتال: 1290858 اين زيرپورتال امروز: 117 سایت در امروز: 9930 اين صفحه امروز: 1