دوشنبه 5 خرداد 1399  
سرپرست فرمانداری بشرویه عنوان کرد؛  جشنواره كتابخواني رضوي، راهي براي گسترش فرهنگ رضوي با بهره گيري از لذت خوش خواندن است سرپرست فرمانداری بشرویه، اجرای جشنواره رضوی در سال های اخیر توسط کتابخانه های عمومی را گامی بزرگ در ارتقای فرهنگ و معرفت دینی در بستر کتابخوانی دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی، شفيعي، افزود: توجه به كتابخواني و به ويژه نشر فرهنگ ديني و گسترش سيره اهل بيت را مهم و ترويج آن را ضرورتي جدي دانست و خاطر نشان کرد: جشنواره كتابخواني رضوي اين فرصت رابه وجود آورده است كه ضمن بيان ابعاد مختلف شخصيت امام رضا (عليه آلاف تحيّة و الثّناء) و امام جواد(ع) به «مطالعه» كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري(مدظله العالي)است، نيز پرداخته شود.
برگزاري جشنواره كتابخواني رضوي در حقيقت راهي براي گسترش فرهنگ رضوي با بهره گيري از لذت خوش خواندن است. وی افزود: اجراي اين جشنواره در سال هاي اخير توسط كتابخانه هاي عمومي و ظرفيت مشاركت تمام گروههاي سني و مشاركت خانوادگي، گامي بزرگ در ارتقا فرهنگ و معرفت ديني در بستر كتابخواني به شمار مي رود.
شفیعی، مشاركت مردم مومن و معتقد اين شهرستان را چون سنوات گذشته در اين جشنواره خواستار شد و افزود: برنامه هاي فرهنگي نظير مسابقات كتابخواني در موضوع دين، علاوه بر تشويق به كتاب و كتابخواني، به شناخت و درك واقعي از زندگي بزرگان دين نيز منجر مي گردد.

بيشتر
 [PageVisit]