دوشنبه 5 خرداد 1399  

بزرگداشت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی در کتابخانه عمومی دکتر غلامحسین شکوهی به مناسبت 15 اردیبهشت ماه روز پاسداشت مقام شامخ فردوسی بزرگ و روز زبان فارسی، مراسمی در کتابخانه دکتر غلامحسین شکوهی خوسف برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی، در این جلسه ابتدا نکاتی در خصوص شخصیت فردوسی، اثر شاهنامه و تأثیر آن در زبان فارسی، دلیل ماندگاری و شهرت شاهنامه و نحوه و میزان اثرگذاری آن در حفظ و ارتقای جایگاه زبان فارسی و مصون ماندن از تهدیدات زمانه توسط شاه صنم (دکترای ادبیات و مدیر گروه ادبیات آموزش و پرورش شهرستان خوسف) بیان و در ادامه طبق روال جلسات هفتگی شاهنامه خوانی کتابخانه، ادامه داستان پادشاهی کیخسرو، لشکرکشی ایران به توران و رویارویی طوس و فرود در چَرَم قرائت شد.
بيشتر
 [PageVisit]