چهارشنبه 5 تير 1398  
حضور کتابداران و اعضای کتابخانه های شهرستان درمیان در راهپیمایی روز قدس-3

حضور کتابداران و اعضای کتابخانه های شهرستان درمیان در راهپیمایی روز قدس-5

حضور کتابداران و اعضای کتابخانه های شهرستان درمیان در راهپیمایی روز قدس-4

حضور کتابداران و اعضای کتابخانه های شهرستان درمیان در راهپیمایی روز قدس-2

حضور کتابداران و اعضای کتابخانه های شهرستان درمیان در راهپیمایی روز قدس-1
روز قدس، روز دفاع از فلسطین؛ حضور پرشور کتابداران شهرستان درمیان در راهپیمایی روز قدس کتابداران شهرستان درمیان با حضور در راهپیمایی روز قدس ضمن اعلام حمایت از آرمان فلسطین با برپایی غرفه هایی در مسیر راهپیمایی به ارائه خدمات فرهنگی از جمله توزیع اقلام فرهنگی نظیر بروشور معرفی کتابخانه های عمومی و خدمات متنوع این کتابخانه ها مردم را فعالیت های متنوع خود آشنا کردند.

 
بیشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 101