شنبه 9 اسفند 1399  در هفته چهارم شهریور ماه برگزار شد؛ برنامه‌های فرهنگی در کتابخانه‌ محمدتقی کریم پور بیرجند کتابخانه عمومی محمدتقی کریم پور بیرجند، در هفته چهارم شهریور ماه برنامه های فرهنگی متنوعی اجرا کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان‌جنوبی، کتابخانه‌ عمومی محمدتقی کریم پور برنامه هایی از قبیل، خلاصه نویسی و مسابقه را برگزار کرد.
خلاصه نویسی از قصه «درخت کتاب» از جلد دوم «هدهد سفید»
علاقه مندان به مطالعه کتاب «هدهد سفید» با خواندن قصه «درخت کتاب» به خلاصه نویسی و تصویر سازی ذهنی از این قصه پرداختند.
تبلیغات برای کتاب «هدهد سفید»
با معرفی و تبلیغ کتاب «هد هد سفید» درخواست ها برای مطالعه این کتاب افزایش یافت. در این تبلیغات، تصویر روی جلدهای مختلف کتاب «هد هد سفید» در تابلوی اعلانات کتابخانه نصب شود و همچنین خلاصه ای از قصه ها و قسمت های متنوع کتاب که به دست خود اعضا روی کاغذ بازنویسی شده بود، در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت.
نصب نامه مکاتبه شده بین اعضا و نویسندگان در کتابخانه
متن مکاتبه بین اعضا و نویسندگان مختلف که در کتاب «هدهد سفید» موجود است، توسط اعضای کتابخانه محمد‌تقی کریم‌پور بازنویسی و به شکلی خلاقانه رنگ آمیزی و نقاشی شد و در تابلوی اعلانات کتابخانه محمدتقی کریم پور در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت.
مسابقه از قصه «دروغ شاخدار» برگرفته از کتاب «هدهد سفید»
قصه «دروغ شاخدار» از کتاب «هدهد سفید» توسط اعضا جمع خوانی و خلاصه گویی شد و سپس با همکاری کتابدار کتابخانه، گفتگو و پرسش و پاسخ  به صورت جای خالی از متن کتاب به صورت دایره ای و به نوبت از اعضا انجام شد.
در این شیوه، سرعت در پاسخ دادن بسیار مهم بود و اعضا با هیجان به پاسخ پرسش مربوط به خود می پرداختند. مکث در پاسخ به سؤالات باعث می شد که فرد امتیاز مربوطه را از دست داده و سؤال به نفر بعدی تعلق گیرد و به این ترتیب، فرد امتیاز سؤال مربوطه را از دست می داد. در این برنامه، اعضا متوجه شدند که باید در مطاله بخش های مختلف قصه با دقت بیشتری به کلمات و جملات در متن دقت کنند و برخی از آنها را به حافظه خود بسپارند. این شیوه برای اعضا بسیار جذاب و لذت بخش بود.

 
بیشتر
 [PageVisit]