شنبه 5 بهمن 1398  


به همت کتابخانه های عمومی شهرستان نهبندان برگزار شد؛ برنامه های ویژه سالروز رحلت امام خمینی(ره) و قیام پانزده خرداد کتابخانه های عمومی شهرستان نهبندان در سالروز رحلت امام خمینی(ره) و قیام پانزده خرداد، برنامه های ویژه ای برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی، نشست قصه گویی و برپایی نمایشگاه کتاب با موضوع آثار و اندیشه های امام(ره) و نشست کتاب خوان در کتابخانه های عمومی مدینه العلم، برکت و باقرالعلوم(ع) شهرستان نهبندان برگزار شد.
چهاردهمین نشست کتاب خوان کتابخانه ای شهرستان نهبندان در کتابخانه برکت روستای چاهشند
در این نشست، شش نفر به معرفی کتاب پرداختند.
«زندگی نامه امام خمینی(س)» نوشته حمیدانصاری/ ارائه توسط: فاطمه پریزن (دانش آموز)، «دختران بهشتی» نوشته حسین غفاری ساروی/ ارائه توسط: قمر چشک (دانش آموز)، «امام خمینی(ره)» نوشته امیرحسین فردی/ ارائه توسط: زکیه چشک (دانش آموز)، «امام خمینی رحمه الله و یهود سلطه جو» نوشته محمد طیب/ ارائه توسط: مرضیه اوکاتی (دانش آموز)، «باکبوترهای گنبد» نوشته سید احمد میرزاده/ ارائه توسط: فرشته اوکاتی (دانش آموز) و «کاش تورا می دیدم» نوشته مژگان شیخی/ ارائه توسط: زهرا لکزی بهادر (دانش آموز).
همچنین نمایشگاه کتاب به مناسبت رحلت امام خمینی(ره) در کتابخانه برکت روستای چاهشند برگزار شد.
گفتنی است نمایشگاه کتاب از منابع موجود با موضوعات امام خمینی(ره) و 15خرداد به همین مناسبت در کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) شوسف و نشست قصه گویی از کتاب «شکوفه های لبخند» در کتابخانه مدینه العلم روستای چهارفرسخ برگزار شد.

 
بیشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 97