پنجشنبه 6 تير 1398  
برنامه های هفته پایانی آذر شهرستان قاینات-4

برنامه های هفته پایانی آذر شهرستان قاینات-1

برنامه های هفته پایانی آذر شهرستان قاینات-2

برنامه های هفته پایانی آذر شهرستان قاینات-3
در روزهای پایانی آذر ماه برگزار شد؛ فعالیت های فرهنگی در کتابخانه های شهرستان قاینات کتابخانه های عمومی شهرستان قاینات در روزهای پایانی آذر ماه، برنامه های متنوع فرهنگی برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی، کتابخانه های خاتم الانبیا(ص)، واعظ اسفدنی و سیار سپهر برنامه های از جمله نشست کتاب خوان، قصه گویی و حافظ خوانی برگزار کردند.
بیست و هشتمین نشست کتاب خوان مدرسه ای شهرستان قاینات توسط کتابخانه واعظ اسفدنی
در این نشست، پنج کتاب معرفی شد:
«داینای ترسو» نوشته برایان موزس/ ارائه توسط: فاطمه عابدینی (عضو کتابخانه و معلم)، «بابا بزرگ سبز من» نوشته لین اسمیت/ ارائه توسط: ام البنین عمودی (عضو کتابخانه و معلم)، «آنابل و جعبه جادویی» نوشته مک بارنت/ ارائه توسط: المیرا خزاعی (عضو کتابخانه)، «شعرهای شیرین برای بچه ها» نوشته ناصر کشاورز/ ارائه توسط: محبوبه رستمی  (عضو کتابخانه و مربی مهد فرشته) و «مامان بزی پشت در است» نوشته علی اصغر سید آبادی/ ارائه توسط: زهرا نجاری   (کتابدار).
همچنین حافظ خوانی و قصه گویی به زبان محلی از جمله برنامه های شب یلدا کتابخانه واعظ اسفدنی شهر اسفدن بود.
بیست و نهمین نشست کتاب خوان مدرسه ای شهرستان قاینات توسط کتابخانه خاتم الانبیاء(ص) روستای محمدآباد علم
در این نشست، پنج کتاب به اشتراک گذاشته شد.
«خاله ریزه و غول ها» نوشته نانسی گرین/ ارائه توسط: ابراهیم نوری، «حضرت امام علی (ع)» نوشته سید مهدی آیت اللهی/ ارائه توسط: محمدجواد علمی، «صدای نفس های دشمن» نوشته ابراهیم همت/ ارائه توسط: سامان رستمی، «جعبه آزمایش نوشته» هیزل ویلسون/ ارائه توسط: امیرمحمد رستمی، «ماجرای کرم ابریشم» نوشته محسن حاج حسن/ ارائه توسط: محمدجواد رضاپور.
سی اُمین نشست کتاب خوان مدرسه ای شهرستان قاینات در دبستان روستای گزنو توسط کتابخانه سیار سپهر
در این نشست، شش کتاب معرفی و بازخوانی شد.
«فری کوچولو دریافته کار مهم بازیافته» نوشته چری مینرز/ ارائه توسط: علیرضا صحراگرد، «بازیافت در مغازه بابا بزرگ» نوشته سیسیلیا میندن/ ارائه توسط: امیرحسین سبزکار، «هدیه ای که برگشت» نوشته مسلم ناصری/ ارائه توسط: سمیرا براتی، «ماجراهای تام سایر» نوشته مارک تواین/ ارائه توسط: زینب صحراگرد، «افسانه کچل کفترباز» نوشته لیسا جمیله برجسته/ ارائه توسط: امیرعلی عاقلی و «غول مهربان صحرا» نوشته باربارا باش/ ارائه توسط: ابوالفضل سبزکار.

 
بیشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 576