دوشنبه 27 خرداد 1398  
برنامه های فرهنگی کتابخانه های شهرستان زیرکوه در نیمه اول شهریور-1

برنامه های فرهنگی کتابخانه های شهرستان زیرکوه در نیمه اول شهریور-2

برنامه های فرهنگی کتابخانه های شهرستان زیرکوه در نیمه اول شهریور-3

برنامه های فرهنگی کتابخانه های شهرستان زیرکوه در نیمه اول شهریور-4

برنامه های فرهنگی کتابخانه های شهرستان زیرکوه در نیمه اول شهریور-5
برنامه های فرهنگی کتابخانه های شهرستان زیرکوه در نیمه اول شهریور کتابخانه های عمومی شهرستان زیرکوه در نیمه اول شهریور، برنامه های فرهنگی متنوعی برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی، کتابخانه های عمومی علاءالدین محمد آبیزی آبیز و شهدای غزه زهان، نشست کتاب خوان، نمایشگاه کتاب، معرفی و و جمع خوانی کتاب، برگزار کردند.
برگزاری نشست کتاب خوان در کتابخانه علاء الدین محمد آبیزی
در این نشست، شش کتاب به اشتراک گذاشته شد.
«نقاشی خدا» نوشته زهرا وثوقی/ ارائه توسط: عارفه زنگنه، «اولین نماز من» نوشته زهرا وثوقی/ ارائه توسط: مریم ابراهیمی، «مهربان ترین دوست» نوشته محبوبه عمرانی/ ارائه توسط: ستایش اسلامجو، «پدر هدیه خوب خدا» نوشته طیبه قادری/ ارائه توسط: فاطمه ادیبیان، «فرشته ها زیر باران» نوشته سید احمد مدقق/ ارائه توسط: فاطمه ادیبیان و «قصه های شب قرآنی» نوشته ثانی اثنین خان/ ارائه توسط: عفت اسماعیلی آبیز (کتابدار).
برگزاری نمایشگاه کتاب و جمع خوانی از کتاب «علی کیمیای هستی» نوشته بهمن کرمی از دیگر برنامه های کتابخانه عمومی علاءالدین محمد آبیزی شهرستان زیرکوه در نیمه اول شهریور بود.
برنامه های فرهنگی در کتابخانه شهدای غزه زهان
نشست کتاب خوان با حضور اعضای کودک، معرفی و جمع خوانی کتاب «ترانه های باران» سروده خدیجه قمصری، برپایی نمایشگاه کتاب و اجرای سرود از جمله برنامه های فرهنگی کتابخانه شهدای غزه زهان در نیمه اول شهریور بود.
بیشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 439